Jak pobrać raport BIK? – PEKAO S. A.

Bank Pekao SA już od wielu lat umożliwia swoim klientom pobranie raportu BIK bezpośrednio z systemu bankowości elektronicznej. W związku z tym, iż raport BIK jest dokumentem niezbędnym zarówno w procesie analizy jak i na etapie sądowego sporu z bankiem, przygotowaliśmy poradnik, pokazujący jak krok po kroku pobrać taki raport.

Krok 1: Logujemy się do swojej bankowości elektronicznej na https://www.pekao24.pl/logowanie i wpisujemy swój login, a następnie po kliknięciu przycisku „Dalej” wpisujemy swoje hasło.

 

Krok 2: Pierwszą i zarazem najważniejszą czynnością, jaką robimy po zalogowaniu się – jest przejście do starego systemu bankowości Pekao SA poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do starego serwisu”. Tylko w starym serwisie dostępna jest opcja pobrania raportu BIK.

 

Krok 3: Będąc już w starym serwisie bankowości internetowej, klikamy przycisk „Usługi”.

 

Krok 4: Z opcji dostępnych po lewej stronie, klikamy przycisk „Raporty BIK”

 

Krok 5: Klikamy przycisk „Zamów nowy raport”.

 

Krok 6: Rozwijamy strzałkę i wybieramy rodzaj raportu – „Raport BIK w wersji polskiej”

 

Krok 7: Na tym etapie wykonujemy kolejno czynności:
- uzupełniamy swoje dane adresowe oraz numer telefonu (na podany numer telefonu bank przyśle SMS-a z hasłem do otworzenia wykupionego raportu)
- wybieramy rachunek, z którego bank pobierze opłatę za raport (33 złote)
- zaznaczamy wszystkie 4 oświadczenia
- klikamy przycisk „Dalej”

 

Krok 8: Weryfikujemy poprawność danych i zatwierdzamy płatność (w zależności od opcji, w jaki sposób to robimy czyli kodem SMS lub w aplikacji mobilnej).

 

Krok 9: Po prawidłowym dokonaniu płatności, pojawi się komunikat iż zlecenie zostało przyjęte do realizacji. Podany czas 24 godzin jest czasem orientacyjnym, zazwyczaj po kilku minutach raport jest dostępny.

 

Krok 10: Potwierdzeniem gotowości raportu do pobrania jest SMS z hasłem, który otrzymamy od BIK. Należy pamiętać, aby nie skasować SMS-a z hasłem, ponieważ każdorazowo będzie nam ono potrzebne aby otworzyć raport. Gdyby system nas wylogował, musimy ponownie wykonać kroki od 1 do 4. Wówczas przy naszym raporcie widnieje status „Do pobrania” i dodatkowo przycisk „Pobierz”, w którym musimy kliknąć.

 

Krok 11: Klikamy przycisk „Pobierz PDF”

 

Krok 12: Odszukujemy zapisany na dysku plik po czym otwieramy go i wpisujemy hasło z SMS-a.

 

Pobranie raportu BIK poprzez system transakcyjny Pekao SA trwa zaledwie kilka minut.