Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego mojaprowizja.pl 
 2. Dane osobowe zbierane przez WRB GROUP Sp. z o.o. za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. 
 4. Kontakt z firmą jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@mojaprowizja.pl lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się pod linkiem: www.mojaprowizja.pl 

 §2. Administrator Danych 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma WRB GROUP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-203), ul. Romana Dmowskiego 15 lok. 205, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812090, NIP: 8982253987. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
 2. Firma WRB GROUP Sp. z o.o. przyjmuje, że wypełnienie formularza kontaktowego na stronie www.mojaprowizja.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych) 
 3. WRB GROUP Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli korzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane takie jak: 
 • imię, 
 • nazwisko, 
 • adres e-mail, 
 • numer telefonu.
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
 2. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 3. Na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych odpowiada prezes zarządu Anna Wójtowicz. 
 4. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. 
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. 

§3 Cel przetwarzania danych osobowych 

 1. W celu przedstawienia wstępnej oferty kredytowej wykorzystujemy takie dane jak: 
 • imię i nazwisko, 
 • adres e-mail, 
 • wiek, 
 • okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy, 
 • numer telefonu, 
 • źródło dochodu, 
 • wysokość dochodu, 
 • inne istotne informacje, np. informacja o historii kredytowej, informacja o ilości zapytań kredytowych w ostatnich 3 miesiącach, punktacja w BIK, aktualna sytuacja kredytowo-finansowa, 
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą (okres prowadzenia działalności, wyniki finansowe firmy, informacja o ewentualnych zadłużeniach w ZUS i US, NIP, nazwa). 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; 

 1. W celu wysyłania wiadomości sms przetwarzamy takie dane, jak: 
 • numer telefonu, 
 • imię i nazwisko, 

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 1. W celu późniejszego kontaktu z klientem celem zapytania, czy nie jest zainteresowany otrzymaniem nowej oferty przetwarzamy takie dane jak: 
 • Imię i nazwisko, 
 • adres e-mail, 
 • wiek, 
 • łączny okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy, 
 • numer telefonu, 
 • źródło dochodu, 
 • wysokość dochodu, 
 • inne istotne informacje, np. informacja o historii kredytowej, informacja o ilości zapytań w ostatnich 3 miesiącach, punktacja w BIK, aktualna sytuacja kredytowo-finansowa, 
 • w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą (okres prowadzenia działalności, wyniki finansowe firmy, informacja o ewentualnych zadłużeniach w ZUS i US, NIP, nazwa).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody; 

§4. Pliki cookies 

 1. Witryna mojaprowizja.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. cookies, ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy WRB GROUP Sp. z o.o., w celu optymalizacji działań. 
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki:
 1. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; 
 2. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 3. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji. 

§ 5. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym WRB GROUP Sp. z o.o. poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@mojaprowizja.pl
 3. Data ostatniej modyfikacji: 26.10.2020 r.